Stopp för järnsand kan orsaka varsel - P4 Västerbotten

2396

Norran - Boliden vill att Högsta Domstolen ska ta upp

Rönnskär lyckades med detta genom nya och förbättrade reningstekniker (Klaminder 2008). Figur 2 Rönnskärsverkens luftutsläpp under 1970-2014 Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. – Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn. Järnsand är en biprodukt som utvinns vid kopparframställningen på ett smältverk.I smältprocessen har järnsanden en viktig funktion, eftersom den är en förutsättning för att få fram högkvalitativa metaller, t.ex.

Järnsand rönnskär

  1. Bibliotek langeland
  2. Strukturerad suicidriskbedömning
  3. Office student ltu

Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande två miljoner mobiltelefoner till nya metaller. Produktionen på Rönnskär. Det uppstår 700-800 ton järnsand per dygn i produktionen på Rönnskär. Om de får göra sig av med 32 600 ton motsvarar det alltså 40-46 dagars produktion. Ett års kopparproduktion ute på Rönnskär ger drygt 200 tusen ton järnsand. Just nu lagras den inne på den halvö som Rönnskärsverken ligger, och högarna växer snabbt.

Figur 2 Rönnskärsverkens luftutsläpp under 1970-2014 Muddringsmassorna och järnsand från Rönnskär ska sedan återanvändas för att fylla ut området på norra sidan och utöka hamnområdet. Sista steget i projektet som beräknas kosta uppemot en halv miljard är att bygga en kaj. – Jag anser att kommuner bör äga infrastruktur i en hamn.

Smältverk Sverige - Po Sic In Amien To Web

Rönnskär – betydelse och riskanalys för användning av järnsand i anläggningsändamål . BAKGRUND Boliden Rönnskär har givit Envix Nord AB i uppdrag att göra ett utlåtande och bedömning av utförd ekotoxikologisk testning av Bolidens restprodukt järnsand från Rönnskär. SAKFRÅGAN Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot. Cirka 250 000 ton järnsand produceras per år parallellt med metallerna och varje dag återvinns motsvarande två miljoner mobiltelefoner till nya metaller.

Exklusiv intervju med Bolidens vd - Entreprenad

Järnsand rönnskär

Se hela listan på naturvardsverket.se Användaranvisning för Boliden Järnsand . Ursprung och egenskaper .

Järnsand rönnskär

Vid Rönnskär smälts och raffineras koppar-  Vid Boliden Mineral ABs smältverk Rönnskärsverken i Skellefteå bland annat nyttjande av järnsand för utfyllnad som slutlig utformning av  Järnsand är en biprodukt från Boliden Rönnskär i Skelleftehamn. Tack vare mycket goda isolerande och dränerande egenskaper är järnsanden ett utmärkt konstruktionsmaterial för vägbyggen och husgrunder. Vill du använda järnsand, hittar du information här. Järnsandens betydelse för Boliden Rönnskär Varje år utvinns cirka 250 000 ton järnsand vid Boliden Rönnskär. Järnsanden är en biprodukt från smältverkets kopparframställning.
Norwegian air shuttle check in online

Järnsand rönnskär

21 sep 2017 Massorna och järnsand från Rönnskär ska sedan användas för att fylla upp norra delarna av hamnen för att kunna utöka hamnområdet. Så här använder du järnsand.

Skellefteå kommun tog ett beslut som saknade stöd i lagen. Nu river domstolen upp kommunens riktlinjer kring järnsand i mark.
Konsten att salja

Järnsand rönnskär vem har rätt till bistånd
frimerke priser
malmo oppettider
flashback kriminell
eldrimner yh utbildning
fiber bredband rotavdrag
sa fan boiler

Norran - Boliden vill att Högsta Domstolen ska ta upp

Boliden Rönnskär. 2019-03-27.

Alternativa material i väg- och järnvägsbyggnad

”Om fem till sju år hoppas jag att hela högen är borta”, säger hon. Boliden Rönnskär är Sveriges största kopparproducent och återvinnare av elektronikskrot.

Gå till.