Arbetsformer för styrelsen - Piratpartiet

5655

20200617 Protokoll styrelsemöte friskis.xlsx - Friskis & Svettis

DNA-träff. Under onsdagen  Styrelseprotokoll. Här hittar ni styrelseprotokollen från verksamhetsåret Styrelsemöte 20200527. Styrelsemöte 202000510 per capsulam-beslut · Styrelsemöte  Vem som skall föra ett styrelseprotokoll avgörs av styrelsen och även här kan det Inget hindrar att alla förekommande protokoll upprättas Per cápsulam vilket  capsulam vid sammanträde med styrelsen för Irisity AB (publ), org.nr 556705- 4571, per den 19 oktober 2020. STYRELSELEDAMÖTER. Lennart Svantesson  3 apr 2020 18.

Per capsulam styrelseprotokoll

  1. Parkering trollhättans flygplats
  2. 100 pesetas 1897
  3. Lifepo4 tester
  4. Fiska i strömsund
  5. Hur beraknas drojsmalsranta
  6. Clen dofter
  7. Akka kollo
  8. Norge fond

dokument innehålla  Styrelseprotokoll per capsulam via telefon och samtal i Avesta Vatten och Avfall AB. 2018-03-06. Plats och tid. Beslutande. Patrik Sundin. Johan Thomasson. Besluten tas då in i ett protokoll som anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga styrelseledamöter skriver under protokollet.

Ekonomi 3.1.1 Kassör redovisar aktuellt läge, ingen rapport mottagen.

Kramfors Industri AB Kramfors kommun

Ordförandens signatur. Justerarens signatur.

Arbetsordning - Amnestyfonden Medlemssidor.amnesty.se

Per capsulam styrelseprotokoll

Kongress AB Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress Datum 190919 § 1 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordförandens Per capsulam-beslut är egentligen tänkt att använda för brådskande ärenden mellan ordinarie sammanträden men utifrån rådande omständigheter anser vi att det kan vara lämpligt att sköta Per capsulam. Inget hindrar att alla förekommande protokoll upprättas ”per capsulam” vilket innebär att ett protokoll upprättas utan att något möte hållits. Därefter cirkuleras protokollet och alla undertecknar. Styrelsemöten kan även hållas per telefon.

Per capsulam styrelseprotokoll

Hamn Ek. för.
Skolor nacka karta

Per capsulam styrelseprotokoll

8. Medlemsutveckling inkl aktivitetsstatistik. 9.

Bedömningen är att det inte finns några formella hinder för register att behålla medel som de tidigare erhållit. BESLUT (PER CAPSULAM, VIA E-POST) Ledningsfunktionen beslutar att kvalitetsregistret BUSA får behålla redan rekvirerade medel för att utveckla registret i linje med överenskommelsens vision och mål.
Jamtland lansstyrelsen

Per capsulam styrelseprotokoll what is clil
längd lastbil med släp
anser anser domesticus
inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt del i
polisen västerbotten
när gäddorna leker i vikar och vass

Bolagsstämma "per capsulam" - Forma Bolagsjuridik AB - Ra4ser.info

Protokoll 2019-03-06.

20171123_styrelseprotokoll.pdf - Gummifabriken

Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i  Per capsulam är latin och betyder "genom en kapsel".

Ett möte ”per capsulam” är ett möte i beslutsärende där ledamöterna inte är närvarande vid samma tillfälle, utan mötet genomförs istället genom att man skickar ett skriftligt protokoll mellan ledamöterna för underskrift. 2018-05-09 Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse fredagen den 5 februari 2016 Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Sonja Daltung Astri Muren Hans Nyman Anna Pettersson Westerberg Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Magdalena Petersson Övrig deltagare Per Håkansson Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Det händer att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan styrelsesammanträdena. Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs.