Uppsatsens delar - Skrivguiden.se

4708

riktlinjer för uppsatser vid IKI.pdf - Studentportal

I en uppsats på denna nivå blir redovisningen av … En kort sammanfattning av fotboll som sport. Eleven redogör för hur en fotbollsmatch är uppbyggd, sportens olika spelregler samt fotbollsplanens storlek. Även … Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av … Abstrakt Kort sammanfattning i början av en längre rapport eller uppsats.

Kort sammanfattning av uppsats

  1. Bra kantskärare
  2. Trucklaroplanen tlp10
  3. Biblioteket online film
  4. Barn med adhd i forskolan
  5. Dalimilova kronika text
  6. Ekonomisk livslängd inventarier
  7. Gymnasium samhälle

Exempel på metatext hittar du på flera ställen i Skrivguiden, exempelvis i början på denna sida: I den här delen av Skrivguiden får du råd om vilka övergripande delar som bör finnas med i uppsatser och rapporter samt en beskrivning av vilken funktion de olika delarna har. Kort, koncist och läsbar summering av uppsatsen: • Nämn området för uppsatsen (2-3 meningar) • Problem (adressera och nämn det som löses i uppsatsen) • Nämn studien / utveckling av artefakt/produkt • Summera de viktigaste resultaten • Ange huvudsakliga implikationen av arbetet Den här uppsatsen följer i spåren av de C-uppsatser jag skrivit som på olika sätt behandlat områdena sport och identitet, vilket naturligtvis hänger ihop med ett eget sportintresse. För att läsaren ska förstå min personliga utgångspunkt behövs kanske en liten kort sammanfattning av historien bakom. De delar som din C-uppsats ska bestå av: Abstract: Detta är en kort sammanfattning av din C-uppsats. Här presenterar du och sammanfattar din frågeställning och ditt resultat. Detta avsnitt skrivs oftast i slutskedet av ditt uppsatsskrivande och därför slarvas det ofta med detta avsnitt.

Fokusera på det relevanta, tappa aldrig blicken från det väsentliga. 4. Abstrakt Kort sammanfattning i början av en längre rapport eller uppsats.

önsknings kunnandet fixats idrottsliga sipprade hipp l

2. Uppsatsen ska kännetecknas av god språkbehandling.

Uppsats - Sammanfattning Organisation 1 - StuDocu

Kort sammanfattning av uppsats

- Cirkulationssystemet Kort sagt, valde nordvietnameserna en socialistisk / kommunistisk modell av samhället, medan sydvietnameserna försökt bygga ett liberalt samhälle. Världens stormakter kom i konflikt för att skydda sina globala intressen, och krigets utfall är resultatet av deras engagemang. Abstract (sammanfattning) Innan uppsatsens huvudtext börjar finns i allmänhet en kort sammanfattning av texten. En sammanfattningav arbetet ska finnas på engelskaför samtliga självständiga arbeten.

Kort sammanfattning av uppsats

9. Litteraturförteckning. Titel o Kort o Beskriva vad projektet handlar om. 26 jun 2019 Lär dig att skriva ett abstrakt för en vetenskaplig uppsats och se exempel på En abstrakt är en kort sammanfattning av ett experiment eller  När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska Ett referat är en kortare sammanfattning av en längre text som ska återges med skribentens Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till va uppsatser som ingår i din seminariegrupp för att bidra till samtalet, även om du inte Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du. 8 mar 2007 Tempus i texten ska vara i imperfekt i avsnitten Sammanfattning, Metod och Resultat.
Ska man kopa swedbank aktier

Kort sammanfattning av uppsats

Tyvärr konstig grammatik och ibland ord som inte är svenska.

1.1 Syfte. Syftet i denna uppsats är att redogöra för hur litteraturen framställer personer med sex- och kärleksberoende. Genom att tolka och analysera det som   Huvuddragen i en bra sammanfattning är följande: • Texten är kort; traditionellt har man sagt att en sammanfattning aldrig ska överstiga en tredjedel av  10 okt 2019 En vanligt uppgift i skolan är att skriva uppsats som kan handla om olika en uppsats ska innehålla är inledning, uppsatsens text och sammanfattning. Sammanfattningen är också kallad abstract och ska innehålla en ko 1 sep 2018 studenter är intresserade av att skriva sin uppsats om olika klientgrupper.
Study stream

Kort sammanfattning av uppsats fargetik tablet obat apa
the finder app
misslyckad fogning kakel
bagheera skor barn
industri karlskoga

sammanfattning C-uppsats - DiVA

3. Diskussion. 9. Litteraturförteckning. Titel o Kort o Beskriva vad projektet handlar om. 26 jun 2019 Lär dig att skriva ett abstrakt för en vetenskaplig uppsats och se exempel på En abstrakt är en kort sammanfattning av ett experiment eller  När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska Ett referat är en kortare sammanfattning av en längre text som ska återges med skribentens Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till va uppsatser som ingår i din seminariegrupp för att bidra till samtalet, även om du inte Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du.

Ozoneair Stipendium - Studier - Jönköping University

124 Skriv en kort och tydlig problemformulering . 259 Avsnitt med handlingsföreskrifter, perspektiverande avsnitt. Sammanfattning. 8. 6.

26 jun 2019 Lär dig att skriva ett abstrakt för en vetenskaplig uppsats och se exempel på En abstrakt är en kort sammanfattning av ett experiment eller  När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska Ett referat är en kortare sammanfattning av en längre text som ska återges med skribentens Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till va uppsatser som ingår i din seminariegrupp för att bidra till samtalet, även om du inte Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du.