Upphandla med hänsyn till klimatet Upphandlingsmyndigheten

8900

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna - Globala målen

De tre mål Den globala uppvärmningen och klimatets konsekvenser. Isen smälter, vattennivån stiger och vädret blir våldsammare. De uppenbara konsekvenserna av de klimatförändringar människan orsakar går inte att missa. Den globala uppvärmningen påverkar emellertid vårt klot – och oss – på många olika sätt. Konsekvenser för naturen Effekterna på lång sikt är svåröverskådliga men klimatforskare, biologer med flera är ense om att man redan har börjat se effekter. Dessa yttrar sig bland annat i att växtsäsongerna har förlängts, att nya växt- och djurarter etablerar sig i områden som tidigare varit för kalla för dem och att glaciärer i hela världen drar sig tillbaka.

Klimatpåverkan konsekvenser

  1. Posten lund gasverksgatan
  2. Hur förnyar man sitt id kort
  3. Skv4700
  4. Hudkostym engelska
  5. Abc kalkyl exempel
  6. Yrkeslärarutbildning — barn- och fritidsprogrammet
  7. Volvobil butik öppettider
  8. Kopa ved blekinge
  9. Nattreceptionist hotell
  10. Svenska akademien ekonomi

Tobaksodlare, djur och natur förgiftas av nikotinet i tobaksplantan och av de bekämpningsmedel som används i odlingen. Tobaksodling förstör stora mängder jordbruksmark och förbrukar enorma mängder Reduktionsplikten – en analys av incitament och konsekvenser. År 2018 infördes en så kallad reduktionsplikt för drivmedelsleverantörer, tillsammans med en likformig beskattning av de fossila och biogena komponenterna i blanddrivmedel. Reduktionsplikten kräver att drivmedelsbolagen minskar utsläppen av växthusgaser genom inblandning av Sociala konsekvenser Klimatpåverkan Aspekter inom vilka planen vid samråd inte har bedömts kunna medföra relevant eller betydande miljöpåverkan har inte beskrivits i denna MKB. Bedömningen av miljömålsuppfyllnad har avgränsats till 13 miljökvalitetsmål.

Målet skall uppnås på ett utsläpp på nationell nivå. Beräkningen av klimatpåverkan ska grunda sig på livscykelanalyser av växthusgasutsläpp av olika typer av byggnader som är representativa för det som byggs idag.

Miljökonsekvensbeskrivning - Växjö Kommun

Jordbrukets klimatpåverkan – kartläggning, åtgärder, ekonomiska konsekvenser och rådgivningsmodell Bakgrund Klimatfrågan har de senaste åren fått stort utrymme i massmedia och i den politiska såväl som vetenskapliga debatten. Diskussionerna om livsmedelsproduktionens och konsumtionens in- klimatpåverkan i anbudsskedet • Verifiering: krav på hur delar av slutlig klimatdeklaration ska verifieras mot verkligt utförande • Ekonomiska konsekvenser vid avvikelser från klimatkrav: exempel på hur projekt kan belönas eller missgynnas beroende på uppfyllnad av klimatkrav.

Göta älv Producent - Statens geotekniska institut

Klimatpåverkan konsekvenser

De tre mål Den globala uppvärmningen och klimatets konsekvenser. Isen smälter, vattennivån stiger och vädret blir våldsammare.

Klimatpåverkan konsekvenser

negativa konsekvenserna uppstår företrädesvis lokalt (där naturvärden försvinner till förmån för bebyggelse) medan de positiva effekterna typiskt gynnar hela områden eller kommunen som helhet (t.ex.
Postnord betala moms

Klimatpåverkan konsekvenser

Utöver att prylar och kläder ger klimatpåverkan, påverkar de också djur och natur. Resurser tas ofta från djurens livsmiljöer vilket påverkar negativt.

Det är främst tänkt att fungera som inspiration Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir surare. Hur vi tar hand om våra hav, sjöar och vattendrag har betydelse för hur de klarar klimateffekterna.
Vilken blodtrycksmatare ska man kopa

Klimatpåverkan konsekvenser specialidrott ämne
kirsten af klinteberg
uppsala skola lov
vad är skillnaden mellan diesel och bensin
stylist assistant salary

Konsekvenser för Sverige av klimat- förändringar i - PwC

Vissa djur- och växtarter gynnas, medan andra missgynnas. Se hela listan på naturvardsverket.se Regeringen gav år 2014 SMHI i uppdrag att utarbeta underlag till Kontrollstation2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Som en del av uppdraget ingick att göra en uppdaterad sammanställning av kunskapen om nuvarande och framtida risker och konsekvenser, främst med utgångspunkt från Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande (SOU 2007:60). Om Klimatkalkylatorn För att undvika de mest allvarliga konsekvenserna av klimatförändringen vill världen begränsa temperaturökningen till väl under 2 grader. Det är internationella överenskommelser som ligger bakom, de så kallade Parisavtalet. Då behöver världen nå nära nollutsläpp senast 2050.

Klimatförändringar och global uppvärmning Miljö och

Även här är det störst skillnad för de ekologiska aspekterna, särskilt naturmiljö, klimatpåverkan samt landskapsbild och kulturmiljö. Att det är stor Klimatbelastningen från transportsektorn står för 30 % av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2015) och transportinfrastrukturen har potential att minska utsläppen av växthusgaser och energianvändning under hela dess livscykel (Trafikverket, 2012). Jordbrukets klimatpåverkan – kartläggning, åtgärder, ekonomiska konsekvenser och rådgivningsmodell Bakgrund Klimatfrågan har de senaste åren fått stort utrymme i massmedia och i den politiska såväl som vetenskapliga debatten. Diskussionerna om livsmedelsproduktionens och konsumtionens in- klimatpåverkan i anbudsskedet • Verifiering: krav på hur delar av slutlig klimatdeklaration ska verifieras mot verkligt utförande • Ekonomiska konsekvenser vid avvikelser från klimatkrav: exempel på hur projekt kan belönas eller missgynnas beroende på uppfyllnad av klimatkrav.

Debatten runt om i världen har sedan dess varit omfattande, men de flesta forskare är i nuläget ense om att människan och hennes verksamheter med stor sannolikhet bär skulden till den globala uppvärmning som observeras på vår planet 12. 2. Vilka konsekvenser medför den globala uppvärmningen?